Rok 2018/2019

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
 
Čas kroužku:
 
pondělí 13.30 - 14.30 - první skupina
 
pondělí 14.30 - 15.30 - druhá skupina
 
Zahájení: První kroužek bude 1.10.2018 a poslední 27.5.2019
 
Místo: ZŠ Nebušice, Nebušická 369, Praha 6, 164 00, místnost 307
 
Cena: 1000 Kč/ pololetí nebo 2000 Kč/rok
 
Vedoucí kroužku: Václav Staněk, vastanek47@gmail.com, 720 238 128
 
Přihlášky a organizační záležitosti: Jan Hruška, jan.hruska@email.cz, 604 210 040
 
Formulář přihlášky zde.